Aktuality » Podvodné ovládnutí SVJ

 

V posledních dnech se množí informace o podvodných změnách orgánů společenství s cílem krádeže finančních prostředků společenství. Je zřejmé, že některé útoky tohoto typu byly úspěšné a PČR údajně vyšetřuje desítky dalších.

Naše společnost často připravuje dokumenty pro změnu v rejstříku společenství a každý rok se staneme předsedou společenství v dalších domech. Máme tedy praktické zkušenosti s tím, jak zápisy probíhají. Musíme potvrdit, že legislativa je zaměřena na rychlé a levné provedení změn, což již několik let opravdu funguje. Odvrácenou stranou je relativní snadnost podvržení listin a omezená možnost kontroly jejich pravosti. Následné převzetí oprávnění k bankovním účtům je již jen formalitou.

Klienti se nás dotazují, jak je možné se proti těmto útokům bránit. Z informací, které jsou v současné době k dispozici, vyplývá, že jistou prevencí je zřízení datové schránky společenství, samozřejmě s nastaveným avízem nových zpráv a jejich včasným čtením. Pokud však útočník doloží, že je zástupce společenství, komunikuje soud pouze s ním a do datové schránky společenství se nemusí žádná informace o řízení dostat. Datová schránka je však důležitá z řady dalších důvodů, její zabezpečení je min. na úrovni el. bankovnictví a není důvod jí nepoužívat.

Pokud tedy útočník úspěšně zapíše změnu do rejstříku, musí proběhnout jednání v bance. Tam se prokazuje pouze internetovým výpisem a osobním dokladem (o.p., pas). Poslední linii obrany společenství tedy tvoří banky. Máme potvrzené z jedné banky, že provádí určité ověření žadatele o přístup k účtu při změně orgánu společenství. Nakolik je toto ověření účinné nemůžeme posoudit. Nicméně, dá se předpokládat, že se banky budou snažit podvodům zabránit. Jejich možnosti jsou však spíše ve zdržení útočníka. Jeho zákonné právo převzít oprávnění k účtu, ke kterému má přístup ze zákona, nemohou ignorovat.

Setkali jsme se s nabídkou firem, které za nemalou úplatu nabízí sledování změn v rejstříku. Rychlá informace o změně v rejstříku může mít svůj význam. Jakmile se změna v rejstříku projeví, může být pozdě. Útočník nejspíše nebude otálet a udělá příslušné kroky co nejdříve. Setkali jsme se také s tím, že některé firmy se na této situaci přiživují a jejich smlouvy na hlídání údajů jsou bez záruky, ale zato obtížně vypověditelné.

V současné době tedy spolehlivá ochrana před popsanými útoky není. Efektivní ochranu může podle našeho názoru poskytnout pouze stát úpravou procesu zápisu do rejstříku SVJ. Budeme rádi pokud budeme moci tato fakta co nejdříve doplnit o pozitivní informace.