Aktuality » Nouzový stav - hlasování

 

Od 5.10.2020 je vyhlášený nouzový stav. V průběhu nouzového stavu je možné je možné uskutečnit schůze ve vnitřních prostorách do 10 osob a venku do 20 osob. Pokud nemůžete zaručit splnění těchto pravidel, nemůze se schůze uskutečnit.

Dále je možné zorganizovat hlasování per rolam. Pokud je ve stanovách uvedena možnost hlasovat per rolam pouze v případě, že není usnášeníschopné řádné shromáždění, můžete v průběhu nouzového stavu tuto podmínku ignorovat a provést hlasování per rolam. Tuto možnost upravuje Zákon č. 191/2020 Sb., Hlava IV/§19/odst.1.

Tato výjimka platí zatím do 31.12.2020. (Hlava IV/§18)